Mathew Yu

Meditation website for elders

Mathew-Yu_IXXN321-cover.png
Overview:
Student:

Mathew Yu

Lecturer:

Eujeen Hwang

Course:

IXXN 321 Web Design II / Hoahoa ā-Ipurangi II

Published:

2021

Matthew_Yu_Assignment3_Slides_3f0dab80cf_Page_01.png - image 0
Matthew_Yu_Assignment3_Slides_3f0dab80cf_Page_01.png